Πρόγραμμα Σπουδών


  Tο φροντιστήριο ΓΙΑΛΑΜΑΣ προσφέρει ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις
  του λυκείου και του γυμνασίου με άριστα αποτελέσματα!


  Γυμνάσιο

  Δωρεάν πρόγραμμα τρίωρων διαγωνισμάτων

  Α' Λυκείου

  Μία τάξη εξοικείωσης του μαθητή με τα νέα δεδομένα

  Β' Λυκείου

  Στη Β’ Λυκείου οι μαθητές έχουν πλέον κατασταλάξει

  Γ' Λυκείου

  Εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά


  Έναρξη τμημάτων για την Γ’ Λυκείου:
  1 Ιουλίου, 17 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου


  Έναρξη τμημάτων για την Β’ Λυκείου:
  1 Σεπτεμβρίου και 12 Σεπτεμβρίου


   Έναρξη τμημάτων για την Α’ Λυκείου:
  1 Σεπτεμβρίου και 12 Σεπτεμβρίου


  Έναρξη τμημάτων για το Γυμνάσιο:
  12 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου

  Θερινή Περίοδος

  Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα μας που σχετίζονται με την θερινή περίοδο. Μπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού μέσω της γραμματείας ή να αποστείλετε e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, αυτό ρυθμίζεται κατόπιν συζητήσεως αποκλειστικά της διεύθυνσης με τους γονείς, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και προβλήματα που τυχόν προκύπτουν.

  Στη συνέχεια, η διεύθυνση συσκέπτεται με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και αφού γίνει ανάλυση όλων των στοιχείων, καταρτίζονται τα τμήματα με μαθητές ανάλογης απόδοσης. Έτσι η εργασία των διδασκόντων εξελίσσεται απρόσκοπτα και προς όφελος των μαθητών.

  Οι εγγραφές στο Φροντιστήριο Γιαλαμάς πραγματοποιούνται μετά από προσωπική συνέντευξη της Διεύθυνσης με το μαθητή και τους γονείς. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του μαθητή.

  Ανθρώπινο Δυναμικό

  Το φροντιστήριο ΓΙΑΛΑΜΑΣ στελεχώνεται από καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Ο ίδιος ο κ. Γιαλαμάς, μαθηματικός, ηγείται του εκπαιδευτικού έργου, διδάσκοντας σε όλα τα τμήματα των μαθητών
  Οι καθηγητές, με κύριο χαρακτηριστικό τους την παιδαγωγική αρετή, διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο.
  Διαβάστε περισσότερα..

  Παροχές

  Η δωρεάν παροχή συγγραμμάτων εφ’ όλης της ύλης σε όλα τα μαθήματα, οι συνεχείς επαναλήψεις για την εμπέδωση της ύλης, η ενδελεχής αξιολόγηση των μαθητών, τα επαναληπτικά διαγωνίσματα υπό την μορφή πανελλαδικών εξετάσεων, ο συντονισμός και έλεγχος των τμημάτων από τους υπεύθυνους σπουδών, οι ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων καθώς και η καθοδήγηση για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού...
  Διαβάστε περισσότερα..

  Μέθοδος

  Το φροντιστήριο ΓΙΑΛΑΜΑΣ εφαρμόζει ευέλικτα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών. Η παρακολούθηση του προγράμματος που είναι βραδινό, κρίνεται υποχρεωτική για την βέλτιστη απόδοσή τους. Τα τμήματα, 3 έως 5 ή 6 έως 8 ατόμων, συγκροτούνται με κριτήριο την κατεύθυνση, το επίπεδο γνώσεων και τις ανάγκες των μαθητών....
  Διαβάστε περισσότερα..

  Διαγωνίσματα

  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ωριαίες ασκήσεις, τα ολιγόλεπτα τεστ και στα τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό την μορφή επίσημων εξετάσεων...
  Οι μαθητές εξετάζονται στο γραπτό λόγο, παίρνοντας μέρος στα διαγωνίσματα που διεξάγονται σε προγραμ-ματισμένες ημερομηνίες.
  Διαβάστε περισσότερα..

   

  Εκδηλώσεις

  Eγκαταστάσεις

  Από την Διεύθυνση

  Η διεύθυνση του φροντιστηρίου παρακολουθεί σε καθημερινή βάση, παράλληλα με την γραμματεία, την παρουσία και την επίδοση κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ιδιαίτερη σημασία έχει για μας η συνεργασία του καθηγητή με τον γονέα και τον μαθητή για το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να επιλύσουμε οτιδήποτε προκύψει και να ικανοποιήσουμε τις εκάστοτε ανάγκες του μαθητή....

  Θεωρούμε πως τέτοιου είδους συνθήκες προάγουν την θέληση του μαθητή για διάβασμα και οδηγούν στην επίτευξη υψηλών στόχων.

  Ι. Πασαλίδη 34, Καλαμαριά

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ